qalqalqal completed 23 games.

qalqalqal defeated CS1450 40 to 32 at 2012-05-07 07:24:37
Mr. Koopa Troopa defeated qalqalqal 28 to 27 at 2012-05-07 07:16:48
frylash defeated qalqalqal 37 to 30 at 2012-04-26 12:52:49
qalqalqal defeated soundchaser50 39 to 35 at 2012-04-26 12:38:36
qalqalqal defeated O-ririn 28 to 27 at 2012-04-26 12:31:53
SerreosKotsidas defeated qalqalqal 39 to 33 at 2012-04-26 12:13:20
O-ririn defeated qalqalqal 38 to 19 at 2012-04-26 12:06:20
qalqalqal defeated iancamSD 45 to 22 at 2012-04-26 11:06:00
qalqalqal defeated Emathan 62 to 37 at 2012-04-26 10:34:37
qalqalqal defeated chac-han 54 to 3 at 2012-04-26 10:18:08
qalqalqal defeated chac-han 51 to 40 at 2012-04-26 10:07:37
chac-han defeated qalqalqal 42 to 35 at 2012-04-26 09:57:54
qalqalqal defeated chac-han 42 to 27 at 2012-04-26 09:39:11
qalqalqal defeated Emathan 25 to 18 at 2012-04-26 09:28:49
qalqalqal defeated alexbgomes 43 to 21 at 2012-04-12 09:08:26
qalqalqal defeated alexbgomes 33 to 30 at 2012-04-12 09:00:56
qalqalqal defeated 48 to 35 at 2012-04-12 08:53:56
Pedrinho89 defeated qalqalqal 33 to 26 at 2012-04-11 13:45:40
hotlebug defeated qalqalqal 39 to 21 at 2012-04-11 13:22:53
qalqalqal defeated nov2001 59 to 33 at 2012-04-11 09:33:41
pepck defeated qalqalqal 31 to 30 at 2012-04-11 09:19:28
qalqalqal and coalwarrior tied at 2012-04-11 05:33:07
WitchKing685 defeated qalqalqal 31 to 30 at 2012-04-11 04:52:49